Članki

Pomemben je prav vsak preventivni ukrep

Vloga pediatrov na primarni ravni je pri preprečevanju in obravnavi okužb zelo velika, meni dr. Anja Radšel, dr. med., spec. pediatrije iz Zdravstvenega doma Medvode, zato vizijo razvoja primarne pediatrične zdravstvene obravnave vidi v tem, da bi se kompetence zdravo razporedile. Poudarja, da je vredno usmerjati energijo v dobro klimo znotraj timov in v odnose s sekundarno in terciarno ravnjo, saj le tako lahko naredijo največ za bolnike. 

20. 2. 2024

Sezona respiratornih okužb pod drobnogledom

Na katere ukrepe v preprečevanju in zdravljenju najpogostejših okužb ne smemo pozabiti, sta na nedavnem dogodku, ki ga je organizirala Zdravniška zbornica, opozorili izr. prof. dr. Tanja Lejko Zupanc, dr. med., in Tatjana Mrvič, dr. med., obe s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana. Odgovorili pa sta tudi na vprašanji, kakšna jesen se obeta in kako nevarna je epidemija oslovskega kašlja.

19. 2. 2024
Uvodnik

Register redkih nemalignih bolezni RS nov mejnik v obravnavi

Zadnje desetletje je (zlasti) v EU dozorelo spoznanje, da je nujen bolj sistematičen pristop k redkim boleznim – s ciljem, da jih bomo znali učinkoviteje prepoznati, še bolje (s)poznali njihove značilnosti in naravni potek ter prijemališča za zdravljenje in oskrbo. Slovenija z implementacijo registra orje ledino. Piše izr. prof. dr. Urh Grošelj, dr. med., spec. pediatrije z UKC Ljubljana.

20. 12. 2023

Kdaj je antikoagulacijsko zdravljenje izziv?

Kako naj poteka antikoagulacijsko zdravljenje bolj kompleksnih bolnikov? O novih izzivih zdravljenja sta spregovorila Marko Miklič, dr. med., spec. interne medicine, kardiologije in vaskularne medicine s KO za žilne bolezni UKC Ljubljana, in Jasna Krmec, dr. med., spec. družinske medicine iz antikoagulacijske ambulante Zdravstvenega doma Vrhnika.

20. 12. 2023
SLOVENSKA STROKA

Učinkovitost minimalno invazivne terapije s surfaktantom pri nedonošenčkih

Ali imajo nedonošenčki z dihalno stisko novorojenčka, ki so zdravljeni z neinvazivno dihalno podporo, po terapiji s surfaktantom s tehniko MIST boljše preživetje in kakšen je vpliv na pojav nevroloških razvojnih motenj? Odgovore prinaša študija, objavljena letos septembra v reviji JAMA.

20. 12. 2023
SLOVENSKA STROKA

Izidi farmakogenetsko vodenega predpisovanja zdravil

Pogoste spremembe v genih, ki kodirajo presnovne encime, prenašalce zdravilnih učinkovin in njihove tarče, so odgovorne za razlike v odgovoru na zdravljenje in pojavu neželenih učinkov med posamezniki. Je zdravljenje, ki upošteva farmakogenetske značilnosti bolnika, varnejše in učinkovitejše? Rezultati raziskave so bili objavljeni februarja v reviji Lancet.

20. 12. 2023

RSV in znaki za alarm

Okužbe z RSV pri večini običajno potekajo s prehladnimi znaki, vendar pa lahko nekatere ranljive skupine otrok, predvsem najmlajše in nedonošene, pa tudi starostnike, življenjsko ogrozijo, svari dr. Lilijana Kornhauser Cerar, dr. med., spec. pediatrije in neonatologije z Ginekološke klinike UKC Ljubljana.

20. 12. 2023

Nadstandard v slovenskem zdravstvenem sistemu

Na ambulantno kardiološko rehabilitacijo lahko bolnika napoti bodisi osebni zdravnik bodisi kardiolog ob odpustu z oddelka, kjer je bil hospitaliziran. Dr. Jerneja Tasič, dr. med., spec. interne medicine, kardiologije in vaskularne medicine ter Kevin Pelicon, dr. med., z UKC Ljubljana razlagata o visokem nivoju oskrbe, ki ga moramo ohranjati in širiti kot dobro prakso.

20. 12. 2023

Izstopajoči dosežki pri redkih boleznih

Kako dobri smo v obravnavi redkih bolezni? Ker je v majhnih državah obravnava redkih bolezni še toliko večji izziv, imajo pomembno vlogo za dostop do ekspertnega mnenja in storitev evropske referenčne mreže, področje redkih bolezni pa doživlja neverjeten napredek tudi v diagnosticiranju z opredeljevanjem vzročnih sprememb v dednem zapisu.

20. 12. 2023
VELIKI 4 - British Medical Journal

Količina ogljikovih hidratov in dolgoročne spremembe v telesni teži

V nasprotju s količino ogljikovih hidratov imamo bolj konsistentne podatke za vpliv kakovosti in vira ogljikovih hidratov na nadzor telesne teže. Večji vnos polnozrnatih ogljikovih hidratov in prehranskih vlaknin je bil povezan z ugodnim vplivom na spremembo telesne teže, uživanje enostavnih ogljikovih hidratov pa z njenim povečanjem.

20. 12. 2023

Zakaj so jetra barometer metaboličnega zdravja?

Da je pri boleznih metaboličnega spektra pomembno obravnavati tudi zamaščenost jeter, poudarja Špela Volčanšek, dr. med., spec. interne medicine s KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni UKC Ljubljana. Katere bolnike in kdaj presejati za nealkoholno zamaščenost jeter? Kakšni ukrepi so sploh na voljo v obravnavi bolnikov?

20. 12. 2023

Četrtina jih ne doseže ciljev zdravljenja

Ali bolnike s KVČB v Sloveniji zdravimo na enakem nivoju, kot zdravijo te bolnike v državah zahodne Evrope? Ali je kakovost obravnave med domačimi regijskimi centri primerljiva? Zakaj večplastnost ulceroznega kolitisa prerašča gastroenterologijo? Odgovarja doc. dr. David Drobne, dr. med., spec. gastroenterologije s KO za gastroenterologijo UKC Ljubljana.

20. 12. 2023
REM

Črni humor kot močna obramba

Podoživljanje tragičnih dogodkov in negativnih čustev pacientov zdravnike in medicinske sestre na dolgi rok vodi do nezdravih razvad in odvisnosti, depresivnih motenj, izgorelosti in prezasičenosti. Željko Ćurić, dr. med., spec. psihiatrije, je spregovoril o tabuiziranih vsakodnevnih razbremenitvah in o dolgoročnem pomenu zdravega pogleda na trpljenje drugih.

20. 12. 2023

Zdravljenje MS v času nosečnosti in med dojenjem?

Kaj je znano o zdravljenju recidivne multiple skleroze (MS) z ofatumumabom med nosečnostjo in dojenjem? Predstavljamo nekaj novejših podatkov s srečanja Konzorcija centrov za multiplo sklerozo (ang. Consortium of Multiple Sclerosis Centers) ter Evropskega odbora za zdravljenje in raziskave multiple skleroze (ang. European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS).

20. 12. 2023
Diagnoza

Eno zdravilo, dvojna previdnost

Nosečnost v telesu povzroča spremembe, ki vodijo na spremenjeno farmakokinetiko določenih zdravil in posledično v spremenjeno delovanje. Kako zagotoviti varno zdravljenje nosečnic in zmanjšati (ne)upravičen strah pred posledicami zdravil za plod in otroka? Zbrali smo nekaj najpomembnejših informacij iz medicine in klinične farmacije, ki se lahko na tem področju dragoceno dopolnjujeta.

20. 12. 2023

Kaj naj usmerja obravnavo bolnic s PCOS?

Zakaj naj bi optimalna obravnava žensk s sindromom policističnih jajčnikov (PCOS) nujno vključevala tudi redno spremljanje? Kdo in zakaj naj obravnava bolnice? Odgovore je na Tavčarjevih dnevih nanizala izr. prof. dr. Mojca Jensterle Sever, dr. med., spec. interne medicine s KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni UKC Ljubljana.

20. 12. 2023
KNJIGE NA RECEPT

Namigovanja

Namigi niso rezervirani le za posebne situacije, v resnici so del naše vsakdanje komunikacije. Koliko svojih želja ali zahtev v resnici sporočimo neposredno? Kaj storimo, ko nekomu ne smemo izdati skrivnosti, ampak vseeno želimo, da jo oseba nekako »ugane sama«? Namigujemo! Meni najljubša so tista namigovanja, ki jih najdem v knjigah. Spretno napisana knjiga zna namige ustrezno dozirati: ...

20. 12. 2023

Nevrofibromatoza tipa 1: bolezen tisočerih tumorjev

Redka genetska bolezen, ki lahko povzroči nastanek tisočih tumorjev, v večini primerov ne zahteva zdravljenja. Klinične znake nevrofibromatoze tipa 1, potrjevanje bolezni in zdravljenje opisuje Tanja Loboda, dr. med., spec. pediatrije s KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo UKC Ljubljana.

20. 12. 2023

Nova ocena SŽ-ogroženosti

Ena večjih novosti posodobljenih smernic za zdravljenje srčno-žilne (SŽ) bolezni pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2 (SB2) je nova klasifikacija ogroženosti SCORE2-Diabetes z oceno tveganja. Kako nam lahko olajša orientacijo in odločanje glede intenzivnosti zdravljenja in dodatnih posegov pri preprečevanju aterosklerotične SŽ-bolezni pri osebah SB2?

20. 12. 2023
VELIKI 4 - NEJM

Globalni vpliv spremenljivih dejavnikov tveganja

Analiza, objavljena v reviji New England Journal of Medicine, je pokazala, da je več kot polovico srčno-žilnih dogodkov in petino vseh smrti pri odraslih mogoče pripisati petim spremenljivim dejavnikom tveganja. Ti rezultati potrjujejo pomen preventivnega delovanja.

20. 12. 2023

AADCD: zdravljenje imamo, bolnikov še ne

Zdravljenje pomanjkanja AADC je možno z gensko terapijo, a pri nas bolnikov, ki bi ga potrebovali, še nismo našli. »Pričakujemo, da bomo s širšim poznavanjem bolezni tudi pri nas odkrili otroka, ki bi mu lahko pomagali v zgodnji fazi,« je prepričana Tanja Loboda, dr. med., spec. pediatrije s KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana.

20. 12. 2023

H. pylori in preprečevanje raka želodca

Na podlagi zelo prepričljivih dokazov iz literature o zmanjševanju incidence raka želodca smo tudi v Sloveniji populacijsko presejanje in zdravljenje okužb z bakterijo Helicobacter pylori vključili med prednostne naloge. Prof. dr. Bojan Tepeš, dr. med., spec. interne medicine in gastroenterologije iz Diagnostičnega centra Rogaška Slatina, je na kongresu Združenja internistov predstavil novosti.

20. 12. 2023

Možganska megla

Ob začetku pandemije nihče ni pričakoval poznih sprememb in kroničnih posledic pri bolnikih, ki so brez večjih zapletov preboleli covid-19. Predpostavljali smo, da črka A v poimenovanju seva koronavirusa SARS-CoV-2 pomeni »akuten« ter da virus ne prodre v centralni živčni sistem. Obe predpostavki sta bili napačni, je na Fajdigovih dnevih povedal izr. prof. dr. Anton Grad, dr. med., spec. nevrologije s Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo Univerze na Primorskem.

20. 12. 2023
Intervju, Luka Puzigaća, dr. med.

Brez maligne hierarhije

Luka Puzigaća, dr. med., specializant onkologije z radioterapijo, je mednarodno priznan razvijalec videoiger. Njegov srednješolski hobi je prerastel v kariero, ki mu ponuja svobodo, fleksibilnost in še marsikaj, česar v medicini ne najde. 32-letnik, ki se poglobljeno posveča paliativni oskrbi in klinični prehrani, je kritičen do nezdravih odnosov v kliničnem okolju. Rad ima medicino, rad ima tudi ...

20. 12. 2023
VELIKI 4 - Lancet

Novi točkovnik za odkrivanje jetrne fibroze in napoved neugodnih izidov

S točkovnikom LiverRisk score je mogoče na podlagi starosti, spola in običajnih laboratorijskih izvidov pri bolnikih brez znane jetrne bolezni oceniti prisotnost jetrne fibroze in verjetnost neugodnih izidov jetrne bolezni. Razvoj in validacija tega točkovnika sta bila nedavno opisana v reviji Lancet.

20. 12. 2023

Manj je več?

Zakaj slikovna diagnostika nima želenega vpliva na odkrivanje in preprečevanje razsoja najbolj agresivnih rakov jajčnikov? Kje se zatika pri napotitvah in izvajanju centralizirane obravnave? Odgovarja doc. dr. Maja Pakiž, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva, z Oddelka za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk UKC Maribor.

20. 12. 2023
1 2 3 4 5

Aktualni e-novičnik

Zastrupitve z analgetiki

24. 1. 2024

Možganska megla

20. 12. 2023

Register redkih nemalignih bolezni RS nov mejnik v obravnavi

20. 12. 2023

Izstopajoči dosežki pri redkih boleznih

20. 12. 2023
Naročite se na e-novičnik

Aktualna revija

pHarmonia lgotip

Prijavni obrazec

Če želite prejemati naše strokovne medicinske vsebine, izpolnite obrazec:
Potrebujete pomoč?
pHarmonia pHarmonia logotip
Revija pHARMONIA in portal pharmonia.si sta namenjena zdravnikom, zobozdravnikom in farmacevtom. Bralce in uporabnike na poljuden način obveščata o novostih s področja omenjenih strok, obenem pa ponujata pester izbor vsebin za vse razmišljujoče, ki tudi v sprostitvi iščejo nove izzive.
Izdajatelj

AdriaSonara d.o.o.
Italijanska ulica 8
1000 Ljubljana

Uredništvo

Urednica
Nives Pustavrh
041 330 606
nives.pustavrh@adriasonara.eu
zdenka.melansek@adriasonara.eu

Oglaševanje
Barbara Pučnik
051 609 366
barbara.pucnik@adriasonara.eu

O nas
© 2024 AdriaSonara d.o.o. Vse pravice pridržane. Izdelava AB Skupina. Nastavitve piškotkov.