Članki

Manj je več?

Zakaj slikovna diagnostika nima želenega vpliva na odkrivanje in preprečevanje razsoja najbolj agresivnih rakov jajčnikov? Kje se zatika pri napotitvah in izvajanju centralizirane obravnave? Odgovarja doc. dr. Maja Pakiž, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva, z Oddelka za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk UKC Maribor.

20. 12. 2023

Placebo in nocebo učinki v dermatologiji

V zadnjih desetletjih se v dermatologiji nabirajo zanimivi znanstveni izsledki o placebo učinku. To ne preseneča, saj je koža ključna stična površina posameznika z okoljem, prek katere doživljamo velik del prijetnih in neprijetnih dražljajev, in obenem stičišče nevralnih, hormonskih in imunskih povezav, ki vplivajo na zaznavanje dražljajev, njihovo interpretacijo in naše odzivanje nanje.

20. 12. 2023

Novosti v diabetologiji

Med najbolj zastopanimi temami letošnjega kongresa Evropskega diabetološkega združenja (EASD) so bile debelost in dolgoročno uravnavanje telesne mase, novejše oblike antidiabetičnega zdravljenja, predstavljen pa je bil tudi nov mednarodni dogovor o nujnih hiperglikemičnih stanjih. Kako bodo nova odkritja izboljšala obravnavo oseb s s sladkorno boleznijo (SB)?

20. 12. 2023

Preživetje se podaljšuje pred našimi očmi

Diseminirani plazmocitom še vedno velja za neozdravljivo bolezen, a preživetje bolnikov danes pogosto presega deset let in več. Vsaka nova terapija pa temu doda še nekaj mesecev, celo let. Kako je pri nas poskrbljeno za bolnike, kakšno je sosledje zdravljenja in kje še ostajajo neznanke, odgovarja prof. dr. Matjaž Sever, dr. med., spec. interne medicine in hematologije s KO za hematologijo UKC Ljubljana.

20. 12. 2023

Kaj je novega pri MS?

Zakaj so prodromalni znaki multiple skleroze veliko pomembnejši, kot smo vedeli do nedavna? Zakaj bo napredovanje prizadetosti, ki je neodvisno od zagonov bolezni, v prihodnje lažje obvladljivo? Odgovarja doc. dr. Gregor Brecl Jakob, dr. med., spec. nevrologije, vodja Centra za multiplo sklerozo s Kliničnega oddelka za bolezni živčevja Nevrološke klinike UKC Ljubljana.

20. 12. 2023
ESMO 2023

Pregled novosti z ESMO

Letni kongres Evropskega združenja za internistično onkologijo, ki je bil konec oktobra v Madridu, je utrdil svoj status največjega onkološkega dogodka. Iz leta v leto privablja več udeležencev in prispeva več prelomnih spoznanj, ki usmerjajo delo internističnih onkologov in ostalih specialistov, vključenih v obravnavo bolnikov z rakom.

20. 12. 2023

Z enostavno preiskavo lahko storimo še več

Vloga obposteljne ultrasonografije v družinski medicini raste. Anej Kebrič, dr. med., specializant družinske medicine iz Ambulante Jerković na Ptuju, verjame, da bo prihodnost tudi po zaslugi uporabe ultrazvoka prinesla bolj kakovostno obravnavo bolnikov na primarni ravni. Z enostavno ultrazvočno preiskavo lahko pomembno izboljšamo adherenco pri jemanju protimaščobnih zdravil.

20. 12. 2023
VELIKI 4 - JAMA

Sedeč način življenja in tveganje za pojav demence pri starejših odraslih

Sedeč način življenja poveča tveganje za razvoj srčno-žilnih in presnovnih bolezni, medtem ko je povezava med sedečim načinom življenja in demenco še nejasna. Zato so v letošnji septembrski številki publikacije JAMA ugotavljali to povezavo.

20. 12. 2023

Iatrogena možganska amiloidna angiopatija

Možganska amiloidna angiopatija (AA) je pogosto obolenje pri starejši populaciji in zelo redko pri ljudeh, mlajših od 55 let. Najpogosteje se možganska AA manifestira z razvojem znotrajlobanjske krvavitve (ZLK). ZLK so ponavadi lobarne, pogosto pa je ZLK pridružena kortikalna subarahnoidna krvavitev. V razumevanje možganske AA prinaša iatrogena možganska AA nov koncept.

20. 12. 2023

Bolniki pogosto sami ne vedo, da imajo migreno

»Po raziskavi vsaj 50 do 80 % bolnikov z migreno ni diagnosticiranih in polovica diagnosticiranih bolnikov nima pravilnega ali dovolj učinkovitega zdravljenja, ki bi preprečevalo veliko število napadov in s tem prehod v visoko frekventno epizodično in kronično migreno,« poudarja doc. dr. Andrej Fabjan, dr. med., spec. nevrologije z Nevrološke klinike UKC Ljubljana. Kateri so največji izzivi v diagnosticiranju in pravilni obravnavi bolnikov?

19. 12. 2023

Biološka terapija pri zdravljenju težkih oblik astme

Na VII. Kongresu internistov 2023 je doc. dr. Sabina Škrgat, dr. med., spec. pnevmologije, s KO za pljučne bolezni UKC Ljubljana predstavila biološko terapijo pri zdravljenju težkih oblik astme ter opozorila na razmejitev med problematično in hudo astmo, ki je ključna zaradi nadaljnje obravnave in ustreznega zdravljenja.

18. 12. 2023

Preboji v zdravljenju zgodnjega raka pljuč

Na strokovnem srečanju Sodobna obravnava bolnika s pljučnim rakom sta asist. Urška Janžič, dr. med., z Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik in asist. mag. Mojca Unk, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana, obe spec. internistične onkologije, predstavili, s katerimi ukrepi lahko še bolje zdravimo zgodnjega raka pljuč.

13. 12. 2023

Kdaj je pri diagnostiki potreben premislek?

Ali vsi starostniki s pljučnim infiltratom res potrebujejo diagnostiko? O razlogih za in proti sta na Golniškem simpoziju razpravljali Katja Adamič, dr. med., specialistka pnevmologije in alergologije ter klinične imunologije, in doc. dr. Mateja Marc Malovrh, dr. med., specialistka pnevmologije, obe z Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik.

8. 12. 2023

Vodenje bolnika z rakom pljuč na domu

Zakaj in kdaj paliativni bolnik potrebuje oskrbo in pomoč na domu, kaj za bolnike pomeni prisotnost mobilne paliativne enote in katera vprašanja še čakajo odgovore? Odgovore so na Golniškerm simpoziju iskali mag. Mateja Lopuh, dr. med., Katja Mohorčič, dr. med., Anela Muratović, dipl. m. s., Marko Možina, dr. med., in Emina Hadinjak, dr. med.

8. 12. 2023

Četrtina jih ne doseže ciljev zdravljenja

Ali bolnike s KVČB v Sloveniji zdravimo na enakem nivoju, kot zdravijo te bolnike v državah razvite zahodne Evrope? Ali je kakovost obravnave med prestolnico in domačimi regijskimi centri primerljiva? Zakaj večplastnost ulceroznega kolitisa prerašča gastroenterologijo? Odgovarja doc. dr. David Drobne, dr. med., spec. gastroenterologije s KO za gastroenterologijo UKC Ljubljana.

4. 12. 2023
EASD 2023

Nova odkritja, ki bodo spreminjala klinično prakso

Med najbolj zastopanimi temami letošnjega kongresa Evropskega diabetološkega združenja (EASD) so bile debelost in dolgoročno uravnavanje telesne mase, novejše oblike antidiabetičnega zdravljenja, predstavljen pa je bil tudi nov mednarodni dogovor o nujnih hiperglikemičnih stanjih. V prispevku povzemamo nekaj glavnih sporočil kongresa.

20. 11. 2023
HITRI TEST

O pomanjkanju AADC skozi vprašanja

Kakšen je biološki mehanizem bolezni? Kako se le-ta deduje? Iz katerega dela sveta prihaja večina bolnikov? Svoje znanje osvežite s hitrim vprašalnikom, ki smo ga pripravili skupaj s Tanjo Loboda, dr. med., spec. pediatrije.

26. 10. 2023

Nova generacija zdravil za bolnike s SDM ali DME

Starostna degeneracija makule (SDM) in diabetični makularni edem (DME) sta pomembna vzroka za funkcionalno slepoto pri odraslih v razvitem svetu. Gre za progresivni stanji, ki ju lahko – če sta diagnosticirani dovolj zgodaj – uspešno zdravimo. O diagnosticiranju, presejanju in novi možnosti zdravljenja je govorila prof. dr. Polona Jaki Mekjavić, dr. med., spec. oftalmologije z Očesne klinike UKC Ljubljana.

25. 10. 2023

Prihodnost za bolnike z IgA-nefropatijo je optimistična

Katerih znakov in simptomov najpogostejše glomerulne bolezni ne smemo spregledati? Kdaj bolnike s sumom na IgA-nefropatijo napotiti k specialistu nefrologije? Odgovarja Ana Dovč, dr. med., spec. nefrologije s KO za nefrologijo UKC Ljubljana, ki razlaga, kakšna je trenutna optimalna obravnava bolnikov in zakaj se jim obeta še svetlejša prihodnost. 

24. 10. 2023
Intervju, Nadia Ternifi, dr. dent. med.

Sopranistka z izostrenim posluhom za sveder

Nadia Ternifi, dr. dent. med., specializantka zobne in čeljustne ortopedije, ni samo zobozdravnica, ampak tudi sopranistka, diplomantka solopetja na Akademiji za glasbo. Obožuje francosko kulturo, njene korenine pa segajo tudi v severno Afriko. Govori in poje v francoščini in nemščini. Najboljše darilo, ki ga je dobila od staršev, je bil električni klavir, še danes pa skupaj spremljajo Tour de France.

23. 10. 2023
Uvodnik

Prepletanje pristopov

Srčno popuščanje je danes eden redkih kliničnih sindromov, katerega incidenca in prevalenca iz leta v leto naraščata. Kljub temu, da že sama definicija srčnega popuščanja temelji na interakciji med delovanjem srca in preostalih organov, se je multidisciplinarni pristop k zdravljenju uveljavil šele v zadnjem času, razmišlja prof. dr. Bojan Vrtovec, dr. med., spec. interne medicine in spec. kardiologije in vaskularne medicine z UKC Ljubljana.

23. 10. 2023

Zalet za zdravljenje trojno negativnega raka dojk

Raziskave iz realnega sveta ne morejo nadomestiti randomiziranih kliničnih raziskav, jih pa pomembno dopolnjujejo. Na četrtem regionalnem kongresu internistične onkologije REKONIO 2023 so raziskovalci Onkološkega inštituta Ljubljana predstavili rezultate zdravljenja slovenskih bolnikov z rakom dojk, ki prispevajo za klinično prakso pomembne potrditve in usmeritve.

23. 10. 2023
VELIKI 4 - JAMA

Donanemab pri Alzheimerjevi bolezni v zgodnjem stadiju

Glede na to, da imajo bolniki z Alzheimerjevo boleznijo zelo omejene možnosti učinkovitega zdravljenja, so razveseljivi spodbudni rezultati raziskave o zdravljenju zgodnjega simptomatskega stadija te bolezni z donanemabom. Raziskava je bila pred kratkim objavljena v reviji JAMA.

23. 10. 2023

Diagnoza je na dlani

Za bolnike z redkimi boleznimi je v Sloveniji odlično poskrbljeno. Na voljo imajo praktično vse, kar obstaja. Ob dnevu redkih bolezni se o tem premalo govori, veliko pa je negodovanja, ki je pogosto neupravičeno, je kritičen prof. dr. Samo Zver, dr. med., spec. interne medicine, hematologije in klinične farmakologije, s KO za hematologijo UKC Ljubljana.

23. 10. 2023

Spodbudni rezultati za drobnoceličnega raka pljuč

Na letošnjem Svetovnem kongresu o pljučnem raku, ki ga organizira mednarodno združenje za proučevanja pljučnega raka (International Association for the Study of Lung Cancer, IASLC), so predstavili raziskave, ki bodo spreminjale obravnavo bolnikov. Kongres je spremljala asist. Urška Janžič, dr. med., spec. internistične onkologije s Klinike Golnik.

23. 10. 2023

Zdravljenje melanoma skokovito napreduje

V sistemsko zdravljenje melanoma je v zadnjih letih prišlo kar nekaj novih zdravil, ki jih lahko med seboj kombiniramo. Prihod novih terapevtskih možnosti je vodil v izboljšanje preživetja bolnikov z melanomom, pa tudi v zmanjševanje števila umrlih zaradi melanoma. In kaj vpliva na odločitev o izbiri zdravljenja? Piše prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med., spec. internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

23. 10. 2023
1 2 3 4 5

Aktualni e-novičnik

Pljučna hipertenzija – dolga pot do diagnoze

29. 5. 2024

Beseda je najmočnejše orožje

27. 3. 2024

Novosti v obravnavi arterijske hipertenzije

27. 3. 2024

Vse več bolnikov potrebuje napredno zdravljenje

27. 3. 2024

Kako predelati disfunkcionalno shranjenje spomine?

27. 3. 2024
Naročite se na e-novičnik

Aktualna revija

pHarmonia lgotip

Prijavni obrazec

pHarmonia pHarmonia logotip
Revija pHARMONIA in portal pharmonia.si sta namenjena zdravnikom, zobozdravnikom in farmacevtom. Bralce in uporabnike na poljuden način obveščata o novostih s področja omenjenih strok, obenem pa ponujata pester izbor vsebin za vse razmišljujoče, ki tudi v sprostitvi iščejo nove izzive.
Izdajatelj

AdriaSonara d.o.o.
Italijanska ulica 8
1000 Ljubljana

Uredništvo

Urednica
Nives Pustavrh
041 330 606
nives.pustavrh@adriasonara.eu
zdenka.melansek@adriasonara.eu

Oglaševanje
Barbara Pučnik
051 609 366
barbara.pucnik@adriasonara.eu

O nas
© 2024 AdriaSonara d.o.o. Vse pravice pridržane. Izdelava AB Skupina. Nastavitve piškotkov.