e-Izobraževanje

S priznanimi zdravniki strokovnjaki z njihovega področja do osvežitve ali poglobitve znanja in pridobivanja kreditnih točk, ki jih podeli Zdravniška zbornica Slovenije.

Smernice so se v zadnjih letih močno spremenile

Prva izbira za zdravljenje diabetičnega makularnega edema (DME) so zaviralci VEGF (anti-VEGF), razen kadar to niso in so celo kontraindicirani. Doc. dr. Mojca Urbančič, dr. med. spec. oftalmologije z Očesne klinike UKC Ljubljana vam v tem izobraževalnem videu predstavi primere, ko je za zdravljenje DME primernejši deksametazonski vsadek (DEX-I).

E-IZOBRAŽEVANJE JE V PROCESU PRIDOBIVANJA KREDITNIH TOČK, KI JIH PODELI ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE.

Prični z ogledom

Sindrom, ki ga poznamo približno leto in pol

Kako je zdravnikom uspelo zmanjšati umrljivost zaradi MIS-C in kakšen pomen ima pri tem multidisciplinarna obravnava, pojasnjuje specialistka pediatrije dr. Mojca Zajc Avramovič, dr. med., s Pediatrične klinike UKC Ljubljana.

E-IZOBRAŽEVANJE JE V PROCESU PRIDOBIVANJA KREDITNIH TOČK, KI JIH PODELI ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE.

Prični z ogledom

Skrito propadanje sklepov

Velik pomen UZ diagnostike za zaznavo zgodnjih sprememb hemofilične artropatije je v tem izobraževalnem videu predstavil radiolog doc. dr. Domen Plut, dr. med., s Kliničnega inštituta za radiologijo, UKC Ljubljana.

E-IZOBRAŽEVANJE PRINAŠA 1 KREDITNO TOČKO, KI JO PODELI ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE.

Prični z ogledom

Pomembno je zgodnje prepoznavanje bolezni

Vabimo vas k ogledu posnetka e-izobraževanja, v katerem doc. dr. Lea Leonardis, dr. med., z Inštituta za klinično nevrofiziologijo UKC Ljubljana predstavi redko, progresivno multisistemsko bolezen, ki brez ustreznega zdravljenja napreduje zelo hitro in je lahko tudi smrtna.

E-IZOBRAŽEVANJE PRINAŠA 1 KREDITNO TOČKO, KI JO PODELI ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE.

Prični z ogledom

(Imunska) trombocitopenija

Vsaka trombocitopenija ne zahteva specialistične obravnave ali zdravljenja. Cilj zdravljenja ni normalna vrednost trombocitov, pač pa vrednost, pri kateri bolnik ne krvavi. Dr. Barbara Skopec, dr. med., spec. interne medicine in hematologije iz UKC Ljubljana, v predavanju nazorno in natančno predstavi pot bolnika od prvega obiska pri zdravniku družinske medicine ali pediatru do morebitnega zdravljenja in spremljanja bolnika.

E-IZOBRAŽEVANJE PRINAŠA 1 KREDITNO TOČKO, KI JO PODELI ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE.

Prični z ogledom

Zadnje smernice za zdravljenje astme

Ali za zdravljenje astme kljub odsvetovani uporabi zgolj kratkodelujočega bronhodilatatorja obstaja zdravilo, ki ga bolnik lahko jemlje po potrebi? V povzetku zadnjih smernic GINA in najnovejših slovenskih smernic za zdravljenje astme predavatelj prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med., s Klinike Golnik med drugim odgovori tudi na to vprašanje.

E-IZOBRAŽEVANJE PRINAŠA 1 KREDITNO TOČKO, KI JO PODELI ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE.

Prični z ogledom

Imunsko pogojeni neželeni učinki

Vabimo vas k ogledu posnetka e-izobraževanja, v katerem Marija Ivanović, dr. med., specialistka internistične onkologije iz UKC Maribor, predstavi pojavnost imunsko pogojenih neželenih učinkov pri zdravljenju raka z imunoterapijo.

E-IZOBRAŽEVANJE PRINAŠA 1 KREDITNO TOČKO, KI JO PODELI ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE.

Prični z ogledom

Antibiotično zdravljenje nezapletenih okužb sečil

Vabimo vas k ogledu posnetka e-izobraževanja, v katerem prof. dr. Bojana Beović, dr. med., specialistka infektologije, s Katedre za infekcijske bolezni in epidemiologijo Medicinske fakultete UL in UKC Ljubljana, podrobno predstavi antibiotično zdravljenje nezapletenih okužb sečil.

E-IZOBRAŽEVANJE PRINAŠA 1 KREDITNO TOČKO, KI JO PODELI ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE.

Prični z ogledom

Pljučni rak in covid-19

Katja Mohorčič, dr. med., specialist pnevmologije, s Klinike Golnik podrobno predstavi klinični sliki pljučnega raka in covida-19 in pojasni, kateri simptomi se prekrivajo ter kakšne so ključne razlike med boleznima v nastanku simptomov. Poudari tudi, kako bolnika napotiti v bolnišnico ob sumu na pljučni rak in kakšen vpliv ima covid-19 na bolnike z rakom pljuč.

E-IZOBRAŽEVANJE JE ZAKLJUČENO.

Prični z ogledom

S spremljanjem krvne slike do pravočasne diagnoze MDS

Mielodisplastični sindrom (MDS) sodi med najpogostejše mieloidne neoplazme. Lahko je posledica določenega zdravljenja ali pa je njegov vzrok idiopatski. Predavateljica Biljana Todorova, dr. med., s KO za hematologijo UKC Ljubljana poleg glavnih značilnosti bolezni predstavi dva tipična klinična primera krvne slike.

E-IZOBRAŽEVANJE JE ZAKLJUČENO.

Prični z ogledom
1 2 3
pHarmonia lgotip

Prijavni obrazec

Če želite prejemati naše strokovne medicinske vsebine, izpolnite obrazec:
Potrebujete pomoč?
pHarmonia pHarmonia logotip
"Revija je namenjena zdravnikom, zobozdravnikom in farmacevtom. Bralce na poljuden način obvešča o novostih s področja omenjenih strok, obenem pa ponuja pester izbor privlačnih člankov za vse razmišljujoče, ki tudi v sprostitvi iščejo nove izzive."
Izdajatelj

AdriaSonara d.o.o.
Italijanska ulica 8
1000 Ljubljana

Uredništvo

Urednica
Noemi Kandus
040 302 302
noemi@adriasonara.eu
zdenka@adriasonara.eu

Oglasno trženje
Barbara Pučnik
051 609 366
marketing@adriasonara.eu

© 2022 AdriaSonara d.o.o. Vse pravice pridržane. Izdelava AB Skupina. Nastavitve piškotkov.