Onkologija z radioterapijo

Prva priporočila za zdravljenje ploščatoceličnega raka kože

Konec lanskega leta smo tudi v Sloveniji dobili prva priporočila za zdravljenje ploščatoceličnega raka kože, ki je znatno pogostejši kot melanom, število obolelih pa se vsako leto poveča. Tumorji so običajno lokalno omejeni, obstajajo pa tudi lokalno napredovale in razsejane oblike, pri katerih se je dobro izkazalo sistemsko zdravljenje.

29. 3. 2021
Veliki 4 - JAMA

Poznejši primarni rak pri osebah, ki so preživele prvega raka

V reviji JAMA objavljena raziskava je potrdila povezavo med prvim rakom in povečanim tveganjem za poznejši pojav novega primarnega raka. Dognanja podpirajo izvajanje ukrepov za preprečevanje in zgodnje odkrivanje novih primarnih rakov pri osebah, ki so raka preživele.

17. 3. 2021

Novosti v zdravljenju raka pljuč z imunoterapijo

Era zdravljenja z imunoterapijo je drastično spremenila preživetje bolnikov z razsejanim in lokalno napredovalim rakom pljuč. O spremembah klinične prakse glede na sveže podatke raziskav in nove smernice ter o zdravljenju v prihodnosti smo se pogovarjali z internistično onkologinjo asist. dr. Nino Turnšek, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

17. 3. 2021

Cilj zdravljenja ni le podaljševanje preživetja

Onkologi pri izbiri zdravljenja načeloma sledimo kriteriju, da sta preživetje in preživetje brez bolezni temeljna dejavnika pri odločitvi. Enako pomembna pa je kakovost življenja bolnikov z rakom, ki je postala eden izmed ciljev za primerjavo uspešnosti novih zdravil ali novih načinov zdravljenja v randomiziranih kliničnih raziskavah. Piše dr. Simona Borštnar, dr. med.

17. 3. 2021

Programi, ki rešujejo življenja

Za sodelovanje v Programu Svit, ki spreminja statistiko raka pri nas, se, sodeč po raziskavah, največ pacientov odloči na podlagi priporočila osebnega zdravnika ali zdravstvenega delavca. Vlogo zdravnika v preventivnem programu je osvetlila vodja programa dr. Dominika Novak Mlakar, dr. med.

17. 3. 2021
Uvodnik

Dragoceno sožitje

Danes starejši zdravniki po upokojitvi pogosto kar izginejo in niso več na voljo mladim za nasvet, spodbudo ali kolegialno kritiko. Škoda za mlade, pa tudi za stare, kajti (kot je pisalo v učbeniku interne medicine) »ne veš, kdo bolj uživa – tele, ki sesa, ali krava, ki daje mleko«.

17. 3. 2021
VIDEO

Izpostavljeno na ASCO GU 2021

Dve po njegovem mnenju pomembnejši raziskavi s področja raka urotelija in ledvic z letošnjega ASCA GU je predstavil prof. Robert Dreicer, pridruženi direktor za klinične raziskave in namestnik direktorja na Centru za zdravljenje raka Univerze v Virginiji in vodja onkološkega oddelka ter eden od direktorjev na Paul Mellon Urologic Institute. Dodal je ključno sporočilo, ki ga v klinični praksi ne gre zanemariti.

3. 3. 2021
INFOGRAFIKA

Raziskava Titan: hormonsko občutljivi razsejani rak prostate

Na letošnjem srečanju ASCO GU so bili predstavljeni novi podatki končne analize klinične raziskave TITAN faze III. V raziskavi so primerjali apalutamid v kombinaciji z antiandrogenimi zdravili (ADT) in placebo v kombinaciji z ADT pri zdravljenju hormonsko občutljivega razsejanega rak prostate.

28. 2. 2021
ASCO GU 2021

Novosti z ASCO GU 2021: rak prostate

V zdravljenju napredovalega raka prostate (RP) smo že kar nekaj let priča intenzivnemu razvoju novih načinov obravnave. Sistemsko zdravljenje RP se intenzivira in pomika v zgodnje faze bolezni, obenem pa se prilagaja specifičnim značilnostim posamezne vrste tumorja in potrebam posameznega bolnika – govorimo o personaliziranem zdravljenju bolnikov z RP, piše dr. Breda Škrbinc, dr. med.

28. 2. 2021

Primeri napačnega napotovanja pri sumu na rakavo bolezen

Zakaj bolnika s sumom na rakavo bolezen na Onkološkem inštitutu včasih zavrnejo oziroma ga pošljejo nazaj k osebnemu zdravniku, razlaga specialistka onkologinja doc. dr. Mirjana Rajer, dr. med.

25. 1. 2021

Cepljenje bolnikov z rakavimi boleznimi

Priporočila za cepljenje proti COVID-19 za bolnike z rakom sta predstavila strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana, spec. onkologije in radioterapije izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med., in asist. Miha Oražem, dr. med.

25. 1. 2021
Na kratko

Izbor dosežkov Odlični v znanosti 2020

Raziskovalci z Onkološkega inštituta in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, so bili z raziskavo z naslovom Kanabinoidni receptorji in zdravljenje hormonsko odvisnega raka dojke uvrščeni v izbor dosežkov Odlični v znanosti 2020 pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS.

16. 12. 2020
Na kratko

Prvi in edini režim imunoterapije za zdravljenje najpogostejše oblike raka jeter

Evropska komisija je odobrila uporabo zdravila atezolizumab (Tecentriq) v kombinaciji z zdravilom bevacizumab (Avastin) za zdravljenje odraslih bolnikov z napredovalim ali neresektabilnim hepatocelularnim karcinomom (HCC), ki predhodno še niso prejemali sistemskega zdravljenja.

16. 12. 2020
Na kratko

Najdaljše spremljanje zdravljenja NDRP v prvi liniji

Klinična raziskava faze III KEYNOTE-024 je pokazala dolgoročno korist za preživetje in trajen odziv pri zdravljenju s pembrolizumabom (Keytruda) v primerjavi s kemoterapijo v prvi liniji zdravljenja bolnikov z razsejanim nedrobnoceličnim rakom pljuč (NDRP) in izraženim PD-L1.

16. 12. 2020
Na kratko

Koristi pembrolizumaba pri zdravljenju melanoma

Klinična raziskava faze III EORTC1325/KEYNOTE-054 je pokazala, da so bolniki, ki so bili ob kirurško odstranjenem (reseciranem) melanomu III. stopnje z velikim tveganjem adjuvantno zdravljeni s pembrolizumabom (Keytruda), po 3,5 leta spremljanja dosegli ključni sekundarni opazovani dogodek, preživetje brez oddaljenih zasevkov (DMFS).

16. 12. 2020
Na kratko

Superiornost pembrolizumaba pri metastatskem raku požiralnika in gastro­ezofagealnega prehoda

Klinična raziskava KEYNOTE-590 je proučevala učinkovitost pembrolizumaba (Keytruda) v kombinaciji s kemoterapijo na osnovi platine v prvi liniji zdravljenja bolnikov z lokalno napredovalim ali metastatskim rakom požiralnika ali gastroezofagealnega prehoda.

16. 12. 2020
Veliki 4 - Lancet

Dopolnilno obsevanje po kirurškem zdravljenju ne prinese koristi

Prospektivno zasnovana metaanaliza treh randomiziranih raziskav, objavljena v reviji Lancet, je pokazala, da dopolnilno obsevanje po kirurški odstranitvi prostate ne izboljša preživetja brez opazovanega dogodka pri bolnikih z lokaliziranim ali lokalno napredovalim rakom prostate.

16. 12. 2020

Novi standard zdravljenja nemelanomskih rakov kože

Obravnava napredovalih oblik nemelanomskih rakov kože je s sistemskim zdravljenjem postala učinkovita in varna ter vzpostavlja nov standard za bolnike, razlaga specialistka internistične onkologije prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

16. 12. 2020

Prihraniti tako, da ne vpliva na varnost in učinkovitost

Za zdravljenje malignih bolezni k sreči prihajajo vedno nova zdravila, res pa je, da so draga. Tako je dolžnost zdravnikov, da za ohranitev dobre dostopnosti novih zdravil znižujejo stroške zdravljenja, če imajo to možnost – pod pogojem, da pri tem ne vplivajo na varnost ali učinkovitost zdravljenja, meni specialistka internistične onkologije dr. Simona Borštnar, dr. med., z Onkološkega inštituta.

16. 12. 2020

Ni COVID-19 …

… vse, kar se kaže kot kašelj, utrujenost, hujšanje, slabo počutje in vročina. V zadnjih mesecih se zdi, kot da v medicini poznamo samo še COVID-19. Drugih bolezni ni, izginile so.

16. 12. 2020
1 2 3 4 5

Aktualni e-novičnik

Neupravičeno osovraženi statini

29. 5. 2023

Novice iz revmatologije

9. 6. 2023

Na kritični točki?

28. 6. 2023

Bodo enterobakterije, ki izločajo karbapanemaze, ušle izpod nadzora?

28. 6. 2023

Interpretacija antibiograma za ciljano predpisovanje antibiotikov

28. 6. 2023
Naročite se na e-novičnik

Aktualna revija

pHarmonia lgotip

Prijavni obrazec

Če želite prejemati naše strokovne medicinske vsebine, izpolnite obrazec:
Potrebujete pomoč?
pHarmonia pHarmonia logotip
Revija pHARMONIA in portal pharmonia.si sta namenjena zdravnikom, zobozdravnikom in farmacevtom. Bralce in uporabnike na poljuden način obveščata o novostih s področja omenjenih strok, obenem pa ponujata pester izbor vsebin za vse razmišljujoče, ki tudi v sprostitvi iščejo nove izzive.
Izdajatelj

AdriaSonara d.o.o.
Italijanska ulica 8
1000 Ljubljana

Uredništvo

Urednica
Nives Pustavrh
041 330 606
nives.pustavrh@adriasonara.eu
zdenka.melansek@adriasonara.eu

Oglaševanje
Barbara Pučnik
051 609 366
barbara.pucnik@adriasonara.eu

O nas