Onkologija z radioterapijo

Združenje EuropaColon Slovenija

Svojim bolnikom zastavite tri vprašanja

Od prepoznave simptomov in znakov bolezni je odvisno celotno zdravljenje bolnikov z raki prebavil, poudarjajo v Združenju EuropaColon Slovenija in dodajajo, da imajo pri tem izjemno pomembno vlogo specialisti družinske medicine. V združenju si želijo aktivnejšega sodelovanja s stroko.

25. 9. 2023

Usmeritev v nekirurško zdravljenje miomov

Z miomi, ki so najpogostejši čvrsti tumorji rodil, se sreča do 40 odstotkov žensk v rodnem obdobju. Medikamentozno zdravljenje v zadnjih letih močno napreduje in presega nekatere omejitve oziroma zmanjšuje možne zaplete kirurškega zdravljenja miomov. Neinvazivni terapevtski pristop je še posebej pomemben za ženske, ki načrtujejo nosečnost.

28. 6. 2023

Izpostavljeno na ASCO 2023

Povzemamo nekaj najodmevnejših raziskav o zdravljenju rakavih bolezni, ki so bile predstavljene na letošnjem srečanju Ameriškega združenja za klinično onkologijo (ASCO). Pod drobnogled smo vzeli napredek v obravnavi raka pljuč, dojk, prostate in danke ter malignega melanoma.

28. 6. 2023
VIDEO

V Sloveniji smo lahko napredka še posebej veseli

Kirurgi onkologi pozdravljajo trend deeskalacije kirurškega zdravljenja regionalno napredovalega kožnega melanoma, ki izpodriva preživete paradigme. Ob nezavidljivi slovenski incidenci kožnega melanoma, kjer še ne zaznavamo vseh želenih učinkov preventive, je napredek sistemske terapije pomembna novica za vse, poudarja doc. dr. Barbara Perić, dr. med., spec. splošne kirurgije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

7. 6. 2023
LETO POD DROBNOGLEDOM

Ključne novosti v sistemskem zdravljenju nemelanomskih tumorjev

Kakšen napredek v preživetju prinaša sistemsko zdravljenje pri bolnikih s sluzničnim in uvealnim melanomom ter bazalnoceličnim in ploščatoceličnim karcinomom kože? Predstavljamo ključne novosti zadnjega leta, ki so bile izpostavljene na 19. šoli o melanomu.

1. 6. 2023

Vpliv melatonina na kakovost spanja pri bolnicah z rakom dojk

Nespečnost je pri rakavih bolnikih pogosta in močno krni kakovost življenja, farmakološki posegi pa prinašajo tveganje za interakcije med zdravili. Je melatonin varnejša, a še vedno učinkovita alternativa? Vprašanje so obravnavali v metaanalizi, osredotočeni na skupino bolnic z rakom dojk, ki jo predstavljamo v nadaljevanju.

23. 5. 2023

Posodobljene smernice ASCO za zdravljenje rHORP

Rezultati kliničnih raziskav, ki so pokazale, da sočasna uporaba treh vrst zdravljenja v primerjavi s standardnim dvotirnim zdravljenjem lahko podaljša celokupno preživetje bolnikov z novoodkritim razsejanim hormonsko občutljivim rakom prostate (rHORP), so spodbudili Ameriško združenje za klinično onkologijo k posodobitvi smernic.

3. 5. 2023

Posodobljene smernice: diagnostika raka ledvičnih celic

Večino rakov ledvičnih celic odkrijemo naključno pri slikovni diagnostiki druge simptomatike abdomna. Pri 30 % simptomatskih bolnikov nastopi paraneoplastični sindrom. Kako lahko z diagnostiko izboljšamo izide zdravljenja? Kam nas usmerjajo najnovejši dokazi? Oglejte si posodobljene smernice Evropskega združenja za urologijo (EAU).

21. 4. 2023

Kdaj in kako napotiti k dermatologu ob sumu na melanom?

Ker mnogokrat diagnozo melanom lahko postavimo šele po dermatoskopskem pregledu sprememb na koži, je že ob najmanjšem sumu na melanom bolnika treba napotiti k dermatovenerologu. V katerh primerih je smiselna napotitev in kakšna naj bo stopnja nujnosti?

16. 4. 2023
HITRI KVIZ

O bremenu bolezni skozi tri vprašanja

Kako dobro poznate dejavnike tveganja za nastanek pljučnega raka? So pri incidenci kakšne razlike med spoloma? Kako uspešni smo danes pri zdravljenju lokalno omejene in razširjene bolezni? Preverite v kratkem kvizu.

31. 3. 2023

Imunoterapija v onkologiji: premik v zgodnje stadije

Od prihoda zaviralcev imunskih kontrolnih točk (ZIKT) se je zdravljenje napredovalih vrst raka močno spremenilo. Rezultati raziskav pa kažejo prepričljiv premik zdravljenja z ZIKT v zgodnje stadije solidnih rakov, pri katerih imamo vse več dokazov o učinkovitosti tako adjuvantnega kot neoadjuvantnega zdravljenja.

28. 3. 2023
Diagnoza

Prihodnost v kapsuli črevesne mikrobiote

Koliko dokazov se je nabralo o povezanosti črevesne mikrobiote in kroničnih bolezni? Kako uspešno lahko s prehrano, prebiotiki in probiotiki, antibiotiki in fekalnimi transplantacijami spreminjamo sestavo črevesne mikrobiote pri bolnikih ali zaviramo nastanek bolezni pri navidez zdravih ljudeh? Multidisciplinarno povezovanje postavlja solidne temelje sistemski medicini.

28. 3. 2023

Nepogrešljiv del diagnostike v onkologiji

Sodobna molekularna diagnostika omogoča izbiro najbolj učinkovitega zdravljenja, prilagojenega bolniku. S tem se tudi paradigma zdravljenja raka od nekdanje usmerjenosti zgolj na organ izvora in histološki podtip premika k novim možnostim zdravljenja na podlagi genetskih sprememb v tumorju.

22. 3. 2023

Oligometastatski rak prostate

Oligometastatski rak predstavlja v zdravljenju onkoloških bolnikov posebno entiteto. Čeprav gre v osnovi za metastatsko bolezen, pa novejši pristopi in novi načini zdravljenja omogočajo izboljšanje kontrole bolezni in preživetja. Doc. dr. Helena Barbara Zobec Logar, dr. med., je na strokovnem dogodku Oligometastatski rak predstavila najnovejša spoznanja.

22. 12. 2022

Boljše obvladovanje febrilne nevtropenije

Letošnje Dneve internistične onkologije so posvetili obravnavi neželenih učinkov sistemskega zdravljenja. Eden izmed pogostejših in resnejših zapletov zdravljenja s kemoterapijo je febrilna nevtropenija, ki je tudi pogost razlog nepotrebnih napotitev specialistov družinske medicine in drugih specialistov. Strnili smo indikacije za primarno profilakso z G-CSF.

22. 12. 2022
ATTR-CM

Najpomembnejši premiki leta 2022 pri zdravljenju raka prostate

Letošnje leto je bilo izjemno, meni dr. Jason Hafron, dr. med., spec. urologije iz Kliničnega centra Beaumont Royal Oak v Michiganu, ZDA. Naredili smo težko pričakovane korake naprej pri preživetju bolnikov z napredovalim rakom prostate. Katere raziskave so spremenile klinično prakso in kako optimistični so načrti za leto, ki sledi?

22. 12. 2022

KLL: neozdravljiva bolezen, a z dobro prognozo

Ne-Hodgkinovi limfomi nastanejo zaradi razraščanja rakavo spremenjenih celic B ali T. Rakava klonska spremenjenost limfomskim celicam omogoča nenadzorovano rast in delitev neodvisno od citokinov in celičnega okolja, značilnega za normalne celice. Med najpogostejše indolentne limfome sodi tudi kronična limfocitna levkemija (KLL).

14. 12. 2022
Intervju, dr. Luka Čavka, dr. med.

Enostavna rešitev pri kompleksni težavi ne bo prava

Specializant internistične onkologije dr. Luka Čavka, dr. med., z Oddelka za onkologijo UKC Maribor meni, da zdravniške kolege pogosto bremeni občutek manjše izpolnjenosti ali celo krivičnosti, ker sistem njihovega dela ne vrednoti ustrezno. V onkologiji, ki si ne more privoščiti čakalnih dob, to še posebej izstopa.

14. 12. 2022
Preglednica

Zdravljenje kronične limfocitne levkemije (KLL)

14. 12. 2022
KOMORBIDNOSTI

Ena diagnoza, eno zdravilo?

Bolniki, ki imajo po definiciji vsaj dve sočasni kronični bolezni ali bolezenski stanji, preplavljajo zdravstveni sistem. Tradicionalni model medicine, ki temelji na ideologiji ene bolezni, takim bolnikom ne zadošča. Na kaj se lahko naslonimo pri obravnavi, če literatura in klinične študije pogosto ne predvidevajo tolikšne kompleksnosti, pišemo v glavni temi decembrske številke pHARMONIA.

14. 12. 2022
1 2 3 4 5

Aktualni e-novičnik

Vsak monoklonski zobec še ni diseminirani plazmocitom

26. 6. 2024

Za smiselno in učinkovito obravnavo starejših potrebujemo koncept

26. 6. 2024

Pasivna medicina vodi v kaos

26. 6. 2024

Dentalni amalgam: prepoved uporabe – konec težav?

24. 6. 2024

Pljučna hipertenzija skozi vprašanja

26. 6. 2024
Naročite se na e-novičnik

Aktualna revija

pHarmonia lgotip

Prijavni obrazec

pHarmonia pHarmonia logotip
Revija pHARMONIA in portal pharmonia.si sta namenjena zdravnikom, zobozdravnikom in farmacevtom. Bralce in uporabnike na poljuden način obveščata o novostih s področja omenjenih strok, obenem pa ponujata pester izbor vsebin za vse razmišljujoče, ki tudi v sprostitvi iščejo nove izzive.
Izdajatelj

AdriaSonara d.o.o.
Italijanska ulica 8
Slovenija

Uredništvo

Urednica
Nives Pustavrh
041 330 606
nives.pustavrh@adriasonara.eu
zdenka.melansek@adriasonara.eu

Oglaševanje
Barbara Pučnik
051 609 366
barbara.pucnik@adriasonara.eu

O nas
© 2024 AdriaSonara d.o.o. Vse pravice pridržane. Izdelava AB Skupina. Nastavitve piškotkov.