Onkologija z radioterapijo

Preboji v zdravljenju zgodnjega raka pljuč

Na strokovnem srečanju Sodobna obravnava bolnika s pljučnim rakom sta asist. Urška Janžič, dr. med., z Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik in asist. mag. Mojca Unk, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana, obe spec. internistične onkologije, predstavili, s katerimi ukrepi lahko še bolje zdravimo zgodnjega raka pljuč.

13. 12. 2023

Kdaj je pri diagnostiki potreben premislek?

Ali vsi starostniki s pljučnim infiltratom res potrebujejo diagnostiko? O razlogih za in proti sta na Golniškem simpoziju razpravljali Katja Adamič, dr. med., specialistka pnevmologije in alergologije ter klinične imunologije, in doc. dr. Mateja Marc Malovrh, dr. med., specialistka pnevmologije, obe z Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik.

8. 12. 2023

Trendi v diagnostiki pljučnega raka

Kako postaviti natančno diagnozo, ko se s preiskavami odkriva vse več manjših lezij v pljučih? Katere novejše tehnike imajo največji potencial za uporabo? Odgovore so iskali na Golniškem simpoziju, izzive diagnostike v prihodnosti je nakazal doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec. pnevmologije.

8. 12. 2023

Zalet za zdravljenje trojno negativnega raka dojk

Raziskave iz realnega sveta ne morejo nadomestiti randomiziranih kliničnih raziskav, jih pa pomembno dopolnjujejo. Na četrtem regionalnem kongresu internistične onkologije REKONIO 2023 so raziskovalci Onkološkega inštituta Ljubljana predstavili rezultate zdravljenja slovenskih bolnikov z rakom dojk, ki prispevajo za klinično prakso pomembne potrditve in usmeritve.

23. 10. 2023

Zdravljenje melanoma skokovito napreduje

V sistemsko zdravljenje melanoma je v zadnjih letih prišlo kar nekaj novih zdravil, ki jih lahko med seboj kombiniramo. Prihod novih terapevtskih možnosti je vodil v izboljšanje preživetja bolnikov z melanomom, pa tudi v zmanjševanje števila umrlih zaradi melanoma. In kaj vpliva na odločitev o izbiri zdravljenja? Piše prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med., spec. internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

23. 10. 2023

Spodbudni rezultati za drobnoceličnega raka pljuč

Na letošnjem Svetovnem kongresu o pljučnem raku, ki ga organizira mednarodno združenje za proučevanja pljučnega raka (International Association for the Study of Lung Cancer, IASLC), so predstavili raziskave, ki bodo spreminjale obravnavo bolnikov. Kongres je spremljala asist. Urška Janžič, dr. med., spec. internistične onkologije s Klinike Golnik.

23. 10. 2023

Še boljši izidi za bolnike s pljučnim rakom?

Ena izmed strategij za izboljšanje izidov bolnikov z zgodnejšimi stadiji pljučnega raka je predoperativno sistemsko zdravljenje, je na kongresu REKONIO izpostavila asist. dr. Nina Turnšek, dr. med., specialistka internistične onkologije z Onkološkega inštituta v Ljubljani. Kaj o koristih pravijo dosedanje raziskave in katera so še odprta vprašanja?

23. 10. 2023

Kdaj dopolnilno zdravljenje pljučnega raka?

Dopolnilno zdravljenje z zaviralci imunskih nadzornih točk pri pljučnem raku zgodnjih stadijev pomembno podaljša preživetja bolnikov. Dr. Dragan Trivanović, dr. med., spec. internistične onkologije, predstojnik Oddelka za onkologijo Splošne bolnišnice Pulj, je na kongresu REKONIO predstavil ključne raziskave, ki spreminjajo paradigmo zdravljenja.

23. 10. 2023

Lahko obsevanje možganskih zasevkov počaka?

Rak dojk je drugi najpogostejši vzrok možganskih zasevkov. Njihova incidenca narašča, sočasno napredujejo možnosti zdravljenja v centralni živčni sistem razsejane maligne bolezni. Nova spoznanja, ki se postavljajo ob bok dosedanjemu zlatemu standardu zdravljenja zlasti skupine bolnikov z napredovalim HER2-pozitivnim rakom dojk, navdajajo z optimizmom.

23. 10. 2023
VIDEO

Možnosti odpredpisovanja zaviralcev protonske črpalke

Zaviralci protonske črpalke so zelo učinkovita in varna zdravila, a so dostikrat predpisana neskladno s smernicami, brez veljavne indikacije in za predolga obdobja. Kako pogosto bi jih bilo mogoče odpredpisati ali znižati odmerek? Kakšni so vzorci uporabe pri slovenskih bolnikih? Raziskavo in presenetljive izsledke predstavlja doc. dr. Lea Knez, mag. farm., spec. klin. farm. s Klinike Golnik.

28. 9. 2023
HITRI TEST

Skrb vzbujajoča rast primerov RDČD pri mladih bolnikih

V primerjavi s starejšimi bolniki raka debelega črevesa in danke (RDČD) pri mlajših pogosteje diagnosticiramo v napredovalih stadijih, agresivna biologija tumorja pa prispeva k slabšemu preživetju. V sodelovanju z Urško Kogovšek, dr. med., spec. kirurgije s KO za abdominalno kirurgijo UKC Ljubljana, smo pripravili kviz, ki usmerja k zgodnejšim diagnozam.

25. 9. 2023

Kateri programi dosegajo najboljše rezultate?

Program Svit se uvršča med najboljše nacionalne programe RDČD v Evropi, obenem pa še vedno zasedamo tretje mesto po incidenci te bolezni. Prof. dr. Bojan Tepeš, dr. med., spec. interne medicine in gastroenterologije, poziva k ohranjanju kakovostne izvedbe programa in spodbujanju neodzivnih posameznikov k vključevanju.

25. 9. 2023
VIDEO

Pomen kontaktnih telefonskih številk na izvidih

Kaj so glavni aduti družinske medicine pri zgodnji diagnostiki rakov prebavil in pri obravnavi neželenih učinkov onkološkega zdravljenja teh bolnikov? Kako se v praksi dopolnjujejo specialnosti, ki so vključene v obravnavo? Odgovarja asist. Žan Trontelj, dr. med., spec. družinske medicine.

25. 9. 2023
Združenje EuropaColon Slovenija

Svojim bolnikom zastavite tri vprašanja

Od prepoznave simptomov in znakov bolezni je odvisno celotno zdravljenje bolnikov z raki prebavil, poudarjajo v Združenju EuropaColon Slovenija in dodajajo, da imajo pri tem izjemno pomembno vlogo specialisti družinske medicine. V združenju si želijo aktivnejšega sodelovanja s stroko.

25. 9. 2023

Usmeritev v nekirurško zdravljenje miomov

Z miomi, ki so najpogostejši čvrsti tumorji rodil, se sreča do 40 odstotkov žensk v rodnem obdobju. Medikamentozno zdravljenje v zadnjih letih močno napreduje in presega nekatere omejitve oziroma zmanjšuje možne zaplete kirurškega zdravljenja miomov. Neinvazivni terapevtski pristop je še posebej pomemben za ženske, ki načrtujejo nosečnost.

28. 6. 2023

Izpostavljeno na ASCO 2023

Povzemamo nekaj najodmevnejših raziskav o zdravljenju rakavih bolezni, ki so bile predstavljene na letošnjem srečanju Ameriškega združenja za klinično onkologijo (ASCO). Pod drobnogled smo vzeli napredek v obravnavi raka pljuč, dojk, prostate in danke ter malignega melanoma.

28. 6. 2023
VIDEO

V Sloveniji smo lahko napredka še posebej veseli

Kirurgi onkologi pozdravljajo trend deeskalacije kirurškega zdravljenja regionalno napredovalega kožnega melanoma, ki izpodriva preživete paradigme. Ob nezavidljivi slovenski incidenci kožnega melanoma, kjer še ne zaznavamo vseh želenih učinkov preventive, je napredek sistemske terapije pomembna novica za vse, poudarja doc. dr. Barbara Perić, dr. med., spec. splošne kirurgije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

7. 6. 2023
LETO POD DROBNOGLEDOM

Ključne novosti v sistemskem zdravljenju nemelanomskih tumorjev

Kakšen napredek v preživetju prinaša sistemsko zdravljenje pri bolnikih s sluzničnim in uvealnim melanomom ter bazalnoceličnim in ploščatoceličnim karcinomom kože? Predstavljamo ključne novosti zadnjega leta, ki so bile izpostavljene na 19. šoli o melanomu.

1. 6. 2023

Vpliv melatonina na kakovost spanja pri bolnicah z rakom dojk

Nespečnost je pri rakavih bolnikih pogosta in močno krni kakovost življenja, farmakološki posegi pa prinašajo tveganje za interakcije med zdravili. Je melatonin varnejša, a še vedno učinkovita alternativa? Vprašanje so obravnavali v metaanalizi, osredotočeni na skupino bolnic z rakom dojk, ki jo predstavljamo v nadaljevanju.

23. 5. 2023

Posodobljene smernice ASCO za zdravljenje rHORP

Rezultati kliničnih raziskav, ki so pokazale, da sočasna uporaba treh vrst zdravljenja v primerjavi s standardnim dvotirnim zdravljenjem lahko podaljša celokupno preživetje bolnikov z novoodkritim razsejanim hormonsko občutljivim rakom prostate (rHORP), so spodbudili Ameriško združenje za klinično onkologijo k posodobitvi smernic.

3. 5. 2023
1 2 3 4 5

Aktualni e-novičnik

Bo vse to čez eno leto še res?

24. 4. 2024

Od VIP-genov do personaliziranega zdravljenja

27. 3. 2024

Dobrodošla novost za bolnike z migreno

27. 3. 2024

Olimpijskih iger se zaveš, ko je že vsega konec

27. 3. 2024
Naročite se na e-novičnik

Aktualna revija

pHarmonia lgotip

Prijavni obrazec

pHarmonia pHarmonia logotip
Revija pHARMONIA in portal pharmonia.si sta namenjena zdravnikom, zobozdravnikom in farmacevtom. Bralce in uporabnike na poljuden način obveščata o novostih s področja omenjenih strok, obenem pa ponujata pester izbor vsebin za vse razmišljujoče, ki tudi v sprostitvi iščejo nove izzive.
Izdajatelj

AdriaSonara d.o.o.
Italijanska ulica 8
1000 Ljubljana

Uredništvo

Urednica
Nives Pustavrh
041 330 606
nives.pustavrh@adriasonara.eu
zdenka.melansek@adriasonara.eu

Oglaševanje
Barbara Pučnik
051 609 366
barbara.pucnik@adriasonara.eu

O nas
© 2024 AdriaSonara d.o.o. Vse pravice pridržane. Izdelava AB Skupina. Nastavitve piškotkov.