Preglednice

V reviji pHARMONIA redno izhajajo informativne preglednice zdravil posameznih terapevtskih področij 

 

Želite e-pHARMONIO?

Vnesite vaše ime, priimek in elektronski naslov in se prijavite na prejemanje mesečnika e-pHARMONIA.

© 2020 AdriaSonara d.o.o. Vse pravice pridržane. Izdelava AB Skupina.